Vacancy for Laboratory Technician

 
 

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een enthousiaste laborant die graag in de hematologie wil werken. Jouw taken zullen bestaan uit het uitvoeren van experimenten, patiëntmonsters te meten en resultaten te verwerken. 

De technieken die je zult gebruiken omvatten onder meer de meting en vorming van trombine en plasmine, stollingstesten, ELISA, FACS en enzymkinetiek. 

 

Jouw profiel

Je hebt een MBO 4 of HBO diploma in een chemische of biomedische richting (bijv. Laboratoriumtechnologie, biologie en medisch laboratoriumonderzoek, microbiologie, forensische wetenschap). Je bent in staat om te werken in een omgeving die sterke samenwerkingen vereist binnen een internationaal interdisciplinair team. Onze hoofdtalen zijn zowel Nederlands als Engels. 

 

Arbeidsvoorwaarden

Een fulltime tijdelijke aanstelling (38 uur per week) als laborant. Je gaat aan de slag voor een periode van een jaar. Bij goed functioneren zal dit contract verlengd worden. Je bruto maandsalaris is afhankelijk van ervaring en achtergrond. 

 

Werkgever

Synapse Research Institute is een spin-off bedrijf van de Universiteit Maastricht gevestigd in Maastricht met nauwe banden met verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Ons belangrijkste doel is het diagnosticeren, voorkomen en behandelen van bloedafwijkingen zoals bloeding en trombose. Binnen ons instituut houden we ons bezig met een groot bereik aan toepassingen, van van basisonderzoek tot prototype assay/geneeskunde/behandeling. Een van onze belangrijkste tests die we binnen ons instituut hebben ontwikkeld, is de trombine generatie test. We hebben een divers team van wetenschappers, variërend van technici tot professoren. 

 

Extra informatie

Je kunt voor deze functie solliciteren door je motivatiebrief en Curriculum Vitae (in het Nederlands of Engels) te sturen naar Caroline Benjamins (General Affairs Officer, c.benjamins@thrombin.com) voor 01-08-2020. Sollicitaties zonder duidelijke motivatiebrief zullen niet in behandeling genomen worden. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Job description

We are looking for an enthusiastic lab technician that would like to work in the field of hematology. Your job will be to perform experiments, measure patient samples and processing results. 

The techniques that you will use will include, among others, thrombin and plasmin generation, clotting assays, ELISA, FACS, and enzyme kinetics. 

 

Your Profile

You have a MBO 4 or HBO degree (or similar) in a Chemical or biomedical direction (e.g. Laboratory technology, Biology and Medical Laboratory research, Microbiology, Forensic Science). You are able to work in an environment that requires strong collaborations within an international interdisciplinary team. Our main languages are both Dutch and English. 

 

Conditions of employment

A full-time temporary position (38 hours a week) as a lab technician. You will start on a temporary position for the duration of one year that -when satisfactory- will be extended. Your gross monthly salary will depend on experience and background. 

 

Employer

Synapse Research Institute is a spin-off company from the Maastricht University based in Maastricht with close ties to several Universities within the Netherlands and abroad. Our main goal is to diagnose, prevent and treat abnormalities of the blood such as bleeding and thrombosis. Within our institute we cover the range from basic research up to prototype assay/medicine/treatment. One of our main assays that we have developed within our institute is thrombin generation, an assay that very sensitively can measure a bleeding phenotype or a thrombotic phenotype. We have a diverse team of scientists ranging from technicians up to professors. 

 

Additional information

You can apply for this position by sending your motivation letter and Curriculum Vitae (in Dutch or English) to Caroline Benjamins (General Affairs Officer, c.benjamins@thrombin.com) before 01-08-2020. Applications without a clear motivation letter will not be taken into consideration.